موزیک گلچین در سال تابستان 1401 به دنیای مجازی موسیقی پیوست.
هدف موزیک گلچین ارائه قانونی و بروز موزیک های گلچین شده فارسی – ایرانی می باشد.